آیا امام زمان (عج) ازدواج کرده و دارای همسر و فرزند می باشند؟


اختلاف نظرهای بسیار در باره ازدواج امام زمان (عج) وجود دارد که برخی حضرت مهدی موعود را دارای همسر و فرزند می دانند و عده ای دیگر آن را تکذیب می کنند.

خبرگذاری اصفحان

آپدیت نود 32