اسامی نامزدهای سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر 34


پس از ده روز رقابت نزدیک فیلم ها در کاخ جشنواره نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در سال 94 معرفی شدند.

موسیقی روز

هنر