اصولا خوردن کره مفید است یا مضر؟

اصولا خوردن کره مفید است یا مضر؟

کره با دلیل داشتن طعم لذیذ خود پای ثابت نیز صبحانه اکثر مردم است و در وعد های غذایی دیگر نیز به عنوان یکی از مواد غذایی استفاده می شود.اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که خوردن این لبنیات خوشمزه برای بدن فوایدی دارد یا خیر؟

اصولا خوردن کره مفید است یا مضر؟

(image)
کره با دلیل داشتن طعم لذیذ خود پای ثابت نیز صبحانه اکثر مردم است و در وعد های غذایی دیگر نیز به عنوان یکی از مواد غذایی استفاده می شود.اما آیا تا به حال از خود پرسیده اید که خوردن این لبنیات خوشمزه برای بدن فوایدی دارد یا خیر؟

اصولا خوردن کره مفید است یا مضر؟

بک لینک