اعتیاد عجیب مرد شنی در هند + تصاویر


مردی در هندوستان مبتلا به اعتیاد عجیبی است. اعتیادی که او را به مرد شنی مشهور کرده است. این مرد علاوه بر اعتیاد عادت به هرزه خواری هم دارد.

سایت استخدامی

کانون نماز