انواع داروهای گیاهی و شیمایی رایج برای سرماخوردگی


در فصل سرما شایع ترین بیماری که تعداد زیادی را به درمانگاهها و مطب پزشکان می کشاند سرماخوردگی است. داروهای مختلفی برای درمان سرماخوردگی وجود دارد که در میان آنها برخی داروها کاربرد بیشتری دارند.

سایت خبری زندگی

استخدام ایران