انگشت سرخیو بوسکتس ستاره تیم بارسلونا شکست!

انگشت سرخیو بوسکتس ستاره تیم بارسلونا شکست!

سرخیو بوسکتس ستاره تیم فوتبال بارسلونا دچار شکستگی انگشت دست شد و نمی تواند تیم ملی اسپانیا را در دو دیدار دوستانه پیش رو همراهی کند.

انگشت سرخیو بوسکتس ستاره تیم بارسلونا شکست!

(image)
سرخیو بوسکتس ستاره تیم فوتبال بارسلونا دچار شکستگی انگشت دست شد و نمی تواند تیم ملی اسپانیا را در دو دیدار دوستانه پیش رو همراهی کند.

انگشت سرخیو بوسکتس ستاره تیم بارسلونا شکست!

وبلاگ اطلاعات

کانون نماز