اولین واکنش سالار عقیلی به حضورش در شبکه من و تو


سالار عقیلی با انتشار یادداشتی نخستین واکنش را نسبت به حضورش در شبکه ماهواره ای من و تو و شایعه مهاجرتش به خارج از کشور توضیحاتی ارائه کرد.

مرکز فیلم

نخبگان