بازی پرسپولیس و السیب به خاطر خشونت زیاد نیمه کاره ماند

بازی پرسپولیس و السیب به خاطر خشونت زیاد نیمه کاره ماند

داور بازی پرسپولیس و السیب عمان این بازی را به علت خشونت زیاد و درگیری بازیکنان نیمه کاره رها کرد.

بازی پرسپولیس و السیب به خاطر خشونت زیاد نیمه کاره ماند

(image)
داور بازی پرسپولیس و السیب عمان این بازی را به علت خشونت زیاد و درگیری بازیکنان نیمه کاره رها کرد.

بازی پرسپولیس و السیب به خاطر خشونت زیاد نیمه کاره ماند

استخدام

اخبار کارگران