باورهای غلط و رایج در زیبایی و آرایش


قوانین زیبایی به رده سنی خاصی اختصاص ندارد و انسان در هر شرایط سنی می تواند نسبت به زیبایی و آرایش خود رسیدگی نماید.اما باورهای غلطی در میان عامه مردم وجود دارد که ممکن است خیلی از افراد به آن اعتقاد داشته باشند.

اسکای نیوز

اخبار کارگران