باور میکنید این آدم های خوش شانس زنده باشن! + تصاویر


در ادامه این مطلب به معرفی برخی از خوش شانس ترین های افراد دنیا پرداخته ایم همان هایی که خشم طبیعت آن ها را از بین نبرده و به زندگی ادامه داده اند.

فیلم سریال آهنگ

کانون نماز