برای همیشه از ریپورت شدن راحت شوید+ آموزش

برای همیشه از ریپورت شدن راحت شوید+ آموزش

در نرم افزار تلگرام می توانید به افرادی که شماره تلفن همراه شما را در گوشی خود ذخیره ندارند هم پیام بفرستید.اگر کاربر مقابل تصمیم بگیرد که شما را ریپورت کند دردسرهایی برای شما ایجاد میشود که در این مطلب آموزش رفع ریپورت را شرح خواهیم داد.

برای همیشه از ریپورت شدن راحت شوید+ آموزش

(image)
در نرم افزار تلگرام می توانید به افرادی که شماره تلفن همراه شما را در گوشی خود ذخیره ندارند هم پیام بفرستید.اگر کاربر مقابل تصمیم بگیرد که شما را ریپورت کند دردسرهایی برای شما ایجاد میشود که در این مطلب آموزش رفع ریپورت را شرح خواهیم داد.

برای همیشه از ریپورت شدن راحت شوید+ آموزش

دانلود فیلم

قرآن