برخورد مناسب با خودارضایی یک نوجوان


فرد مبتلا به خودارضایی جسم و روح خود را در معرض دهها عارضه و مشکل قرار می دهد. نوجوانی که درگیر خودارضایی است نیاز به یک هادی دارد ، کسی که بتواند از راه درست او را از برای ترک یاری کند.

اخبار دنیای تکنولوژی

آپدیت نود 32