بزرگترین سفره هفت سین جهان در بیستون + تصاویر

بزرگترین سفره هفت سین جهان در بیستون + تصاویر

بزرگترین سفره هفت سین دنیا در دامنه کوه بیستون کرمانشاه در ایام نوروز گسترانیده شد.

بزرگترین سفره هفت سین جهان در بیستون + تصاویر

(image)
بزرگترین سفره هفت سین دنیا در دامنه کوه بیستون کرمانشاه در ایام نوروز گسترانیده شد.

بزرگترین سفره هفت سین جهان در بیستون + تصاویر

شهر خبر

پرشین موزیک