بهترین روشهای شستشوی بینی

بهترین روشهای شستشوی بینی

با پاک کردن و تخلیه سینوس ها می توان تا حدود بالایی عوارض سینوزیت را کاهش داد. برای شستشوی بینی روش ها و وسائل مختلفی معرفی شده است اما کدامیک می تواند مناسب وضعیت بیمار باشد؟

بهترین روشهای شستشوی بینی

(image)
با پاک کردن و تخلیه سینوس ها می توان تا حدود بالایی عوارض سینوزیت را کاهش داد. برای شستشوی بینی روش ها و وسائل مختلفی معرفی شده است اما کدامیک می تواند مناسب وضعیت بیمار باشد؟

بهترین روشهای شستشوی بینی

خرید بک لینک