تا حالا اسب کت و شلوار پوش دیده اید؟

تا حالا اسب کت و شلوار پوش دیده اید؟

شاید تا بحال با شنیدن نام اسب یاد سرعت و قدرت و زیبایی این حیوان نجیب می افتادید،اما در این مطلب عکس هایی را جمع آوری کرده ایم که ویژگی خوش پوشی را هم به این حیوان نجیب اضافه می کند.

تا حالا اسب کت و شلوار پوش دیده اید؟

(image)
شاید تا بحال با شنیدن نام اسب یاد سرعت و قدرت و زیبایی این حیوان نجیب می افتادید،اما در این مطلب عکس هایی را جمع آوری کرده ایم که ویژگی خوش پوشی را هم به این حیوان نجیب اضافه می کند.

تا حالا اسب کت و شلوار پوش دیده اید؟

روزنامه ایران

مرجع سلامتی