ترفند قرار دادن متن لینک دار در تلگرام


در تلگرام برای جذب کاربران به کانال خود ترفندهایی وجود دارد که می توا با قرار دادن متن های لینک دار علاوه بر تبلیغ کانال خود متن های دلخواه را نیز منتشر کرد.

سیستم اطلاع رسانی

اسکای نیوز