تصادف مرگبار کامیون مان و تریلی بنز

تصادف مرگبار کامیون مان و تریلی بنز

تصادف بین کامیون مان و تریلی بنز دو کشته و 5 مجروح برجای گذاشت.

تصادف مرگبار کامیون مان و تریلی بنز

(image)
تصادف بین کامیون مان و تریلی بنز دو کشته و 5 مجروح برجای گذاشت.

تصادف مرگبار کامیون مان و تریلی بنز

خرید غذا

ورزشی