تلفن همراه پمپ بنزین را به آتش کشید + عکس

تلفن همراه پمپ بنزین را به آتش کشید + عکس

پمپ بنزینی در زاهدان به علت صحبت کردن با تلفن همراه در آتش سوخت.

تلفن همراه پمپ بنزین را به آتش کشید + عکس

(image)
پمپ بنزینی در زاهدان به علت صحبت کردن با تلفن همراه در آتش سوخت.

تلفن همراه پمپ بنزین را به آتش کشید + عکس

باشگاه خبری ورزشی

سیستم اطلاع رسانی