توضیح وزیر کار درباره عیدی کارگران در سال جاری


کمتر از دو ماه تا فرا رسیدن عید نوروز باقی مانده و در این شرایط انتظار می رود رقم عیدی کارمندان و کارگران طی همین مدت اعلام شود.

آلرژی و تغذیه

هنر