جایزه برای دستگیری زندانی ایرانی در آمریکا!


حسین نیری زندانی ایرانی در آمریکا که توانسته بود به همراه دو تن دیگر از زندان فوق امنیتی آمریکا فرار کند از سوی پلیس ارنج کانتی جایزه ای 200 هزار دلاری برای دستگیری اش تعیین شد.

اس ام اس

تکنولوژی جدید