جراحی زیبایی سرمربی لیگ برتری !


یک سرمربی لیگ برتری عمل زیبایی انجام داده است و تغییراتی را روی صورت خود انجام داده است. انجام اعمال زیبایی در بین بازیکنان فوتبال رواج دارد اما در بین مربیان کمتر دیده شده است.

میهن دانلود

مرجع توریسم