جشن نوروز زنان پیشمرگه در میدان جنگ

جشن نوروز زنان پیشمرگه در میدان جنگ

همزمان با آغاز نوروز، زنان پیشمرگه کُرد میدان جنگ با داعش را برای مدت کوتاهی ترک کردند و به برگزاری جشن سال نوی خورشیدی پرداختند.

جشن نوروز زنان پیشمرگه در میدان جنگ

(image)
همزمان با آغاز نوروز، زنان پیشمرگه کُرد میدان جنگ با داعش را برای مدت کوتاهی ترک کردند و به برگزاری جشن سال نوی خورشیدی پرداختند.

جشن نوروز زنان پیشمرگه در میدان جنگ

world press news

تکست آهنگ