جنجال راه پله ترسناک بیرون 3 برج در چین + تصاویر


راه پله های عجیب در طبقه دهم برج های مسکونی در چین تبدیل به یک سوژه بحث برانگیزی در شبکه های مجازی شده است به طوری که انتقادات و واکنش های بسیاری در پی داشته است.

اخبار

مجله اینترنتی