جنجال عکس جدید نامزد سوشا مکانی!


مثل اینکه سوشا مکانی قرار نیست از اتفاقات اخیر عبرت گرفته و به جایگاه سابقش در پرسپولیس بازگردد. درست در شبی که قرار بود خبر بازی اش در پرسپولیس اعلام شود دباره وارد حاشیه های همیشگی اش شد.

اسکای نیوز

اندروید