جنجال مصاحبه محمد مایلی کهن با بی بی سی


مایلی کهن که به تازگی با شبکه بی بی سی گفتگویی انجام داده بود در ادعایی عجیب عنوان کرد شرمنده برو بچه های بی بی سی شدم.

خبرگذاری اصفحان

ابزار رسانه