جنجال گرانترین شام دنیا با قیمت 600 میلیونی + عکس


یک سرآشپز با پیشنهاد و تهیه گرانترین شام دنیا سوژه رسانه ها شده است قیمت این غذا 600 میلیون تومان عنوان شده که موجب واکنش بسیاری گردیده است.

میهن دانلود