حالت تهوع دارم برای درمان چی بخورم؟


زمانی که احساس حالت تهوع به شما دست می دهد، در حین تحمل فشار و ناراحتی در دستگاه گوارش به این فکر می کنید که چطور به راحتی و سریعا از این حالت خلاص شوید.

تکنولوژی جدید

سیستم اطلاع رسانی