حال و هوای مزار هادی نوروزی در عید نوروز + تصاویر

حال و هوای مزار هادی نوروزی در عید نوروز + تصاویر

فوتبال دوستان و هواداران مرحوم هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس در ایام نوروز بر سر مزارش حضور یافتند تا این ایام را به وی تبریک بگویند.

حال و هوای مزار هادی نوروزی در عید نوروز + تصاویر

(image)
فوتبال دوستان و هواداران مرحوم هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس در ایام نوروز بر سر مزارش حضور یافتند تا این ایام را به وی تبریک بگویند.

حال و هوای مزار هادی نوروزی در عید نوروز + تصاویر

cars

باران فیلم