حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام بازیکنان تیم امید ژاپن


پس از شکست سنگین و غیرقابل باور تیم ملی امید در برابر بازیکنان ژاپن ،کاربران ایرانی با هجوم به اینستاگرام بازیکنان تیم ژاپن آنها را مورد توهین قرار دادند.

میهن دانلود