دخترانی که فریب پول پسران را می خورند


نسل نگران و سرگشته دختران و پسران به دنبال گم شده خود، یعنی آسایش و آرامش است و چون آن را با محاسبات مادی خود نمی یابد،به دنبال فریب دادن جنس مخالف خود می روند و برخی نیز در دام اعتیاد گرفتار شده و مشکلات عدیده ای را به وجود می آورند.

دانلود موزیک

پامنا موبایل لپ تاپ