درگذشت امیر “سرلشکر محمد سلیمی” فرمانده سابق ارتش


امیر “سرلشکر محمد سلیمی” فرمانده سابق کل ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر امروز به دیدار حق شتافت.

استخدام

تلگرام