دریافت وام 50 میلیونی نوسازی بافت فرسوده + جزئیات


جزئیات وام 50 میلیونی نوسازی اعلام شد .مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران جزئیات وام 50 میلیونی نوسازی بافت فرسوده با تعدیل 20 درصدی نرخ سود را تشریح کرد.

مرجع سلامتی

فانتزی