در سه ماهه اول و آخر بارداری ، مسافرت ممنوع؟!

در سه ماهه اول و آخر بارداری ، مسافرت ممنوع؟!

آیا مسافرت برای مادران باردار و جنین داخل شکمشان مشکل به وجود می آورد؟ اگر یک خانم باردار مجاز است به مسافرت برود ، چه کارهایی باید انجام دهد تا سفر بی خطری در بارداری داشته باشد ؟

در سه ماهه اول و آخر بارداری ، مسافرت ممنوع؟!

(image)
آیا مسافرت برای مادران باردار و جنین داخل شکمشان مشکل به وجود می آورد؟ اگر یک خانم باردار مجاز است به مسافرت برود ، چه کارهایی باید انجام دهد تا سفر بی خطری در بارداری داشته باشد ؟

در سه ماهه اول و آخر بارداری ، مسافرت ممنوع؟!

خرید بک لینک