دلایل زردی نوزاد چیست؟

دلایل زردی نوزاد چیست؟

دلیل زردی نوزاد چیست؟  معمولاً زردی نوزادان در حدود روز دوم یا سوم زندگی نمود پیدا می‌کند . این زردی در سر ظاهر می‌گردد  و پس از آن به سمت پایین بدن پیشرفت می‌کند. پوست نوزادی که دچار زردی شده است اولین بار روی صورت  سپس قفسه سینه و شکم و در نهایت  پا‌ها زرد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلایل زردی نوزاد چیست؟

دلیل زردی نوزاد چیست؟  معمولاً زردی نوزادان در حدود روز دوم یا سوم زندگی نمود پیدا می‌کند . این زردی در سر ظاهر می‌گردد  و پس از آن به سمت پایین بدن پیشرفت می‌کند. پوست نوزادی که دچار زردی شده است اولین بار روی صورت  سپس قفسه سینه و شکم و در نهایت  پا‌ها زرد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلایل زردی نوزاد چیست؟