دلیل ازدواج نکردن عمو پورنگ از زبان “داریوش فرضیایی”

دلیل ازدواج نکردن عمو پورنگ از زبان “داریوش فرضیایی”

“داریوش فرضیایی” مجری برنامه کودک با حضور در برنامه صفر صفر رضا رشیدپور از فضولی های مردم در شبکه های اجتماعی به شدت انتقاد کرد.

دلیل ازدواج نکردن عمو پورنگ از زبان “داریوش فرضیایی”

(image)
“داریوش فرضیایی” مجری برنامه کودک با حضور در برنامه صفر صفر رضا رشیدپور از فضولی های مردم در شبکه های اجتماعی به شدت انتقاد کرد.

دلیل ازدواج نکردن عمو پورنگ از زبان “داریوش فرضیایی”

وبلاگ اطلاعات

شبکه خانگی