رایان شجریان برای همدردی با پدر موهایش را زد + عکس

رایان شجریان برای همدردی با پدر موهایش را زد + عکس

رایان شجریان برای همدردی و همراهی با پدرش استاد محمدرضا شجریان که مبتلا به بیماری سرطان می باشد موهای سرش را کوتاه کرده است. همایون شجریان دیگر فرزند استاد شجریان نیز متنی را در واکنش به بیماری پدرش منتشر کرد.

رایان شجریان برای همدردی با پدر موهایش را زد + عکس

(image)
رایان شجریان برای همدردی و همراهی با پدرش استاد محمدرضا شجریان که مبتلا به بیماری سرطان می باشد موهای سرش را کوتاه کرده است. همایون شجریان دیگر فرزند استاد شجریان نیز متنی را در واکنش به بیماری پدرش منتشر کرد.

رایان شجریان برای همدردی با پدر موهایش را زد + عکس

فیلم سریال آهنگ

باران فیلم