رضا قوچان نژاد به بازی با هند نمی رسد!

رضا قوچان نژاد به بازی با هند نمی رسد!

در تمرینات اخیر تیم ملی فوتبال کشورمان رضا قوچان نژاد مصدوم شده بود که به احتمال زیاد به بازی تیم ملی ایران مقابل هند نمی رسد.

رضا قوچان نژاد به بازی با هند نمی رسد!

(image)
در تمرینات اخیر تیم ملی فوتبال کشورمان رضا قوچان نژاد مصدوم شده بود که به احتمال زیاد به بازی تیم ملی ایران مقابل هند نمی رسد.

رضا قوچان نژاد به بازی با هند نمی رسد!

اتومبیل

صبحانه