روزهای کاری شعب بانک ها در ایام نوروز 95

روزهای کاری شعب بانک ها در ایام نوروز 95

تمامی شعب بانک های سراسر کشور از فردا پنج شنبه 5 فروردین ماه به غیر از تعطیلات رسمی فعال خواهند بود.

روزهای کاری شعب بانک ها در ایام نوروز 95

(image)
تمامی شعب بانک های سراسر کشور از فردا پنج شنبه 5 فروردین ماه به غیر از تعطیلات رسمی فعال خواهند بود.

روزهای کاری شعب بانک ها در ایام نوروز 95

تلگرام

اس ام اس جدید