سر 4 مار خطرناک زنده در دهان یک مرد + تصاویر


مردی که 15 سال با حیوانات سمی و نیش دار درارتباط بوده است برای اعتراض به جنگل زدایی سر 4 مار خطرناک و البته زنده را در دهانش گرفت و برای مدتی کوتاه در همین حالت ماند.

دانلود فیلم جدید

استخدام ایران