سود بانکی شرعاً جایز نیست

سود بانکی شرعاً جایز نیست

آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید گفت: سود بانکی شرعاً و عرفا جایز نیست و بانک ها نباید از بدهی ها سود بگیرند.

سود بانکی شرعاً جایز نیست

(image)
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید گفت: سود بانکی شرعاً و عرفا جایز نیست و بانک ها نباید از بدهی ها سود بگیرند.

سود بانکی شرعاً جایز نیست

پرس نیوز

ورزشی