شرط برانکو برای تمدید قرارداد با پرسپولیس


اینکه مهدی طارمی الماس تیم پرسپولیس قراردادش را با این تیم تمدید می کند یا خیر هنوز مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که او در پرسپولیس ماندنی باشد.

خبرگذاری اصفحان

لردگان