شفا گرفتن مرد نابینا در “امامزاده یحیی” (ع) سمنان + تصاویر

شفا گرفتن مرد نابینا در “امامزاده یحیی” (ع) سمنان + تصاویر

آرامگاه “امامزاده یحیی” (ع) واقع در مرکز بافت قدیم شهر سمنان و در انتهای بازار جنوبی و در ضلع جنوب غربی تکیه معروف پهنه قرار دارد این امام زاده معروف به امامزاده‎ای که بیماران را شفا می داد است.

شفا گرفتن مرد نابینا در “امامزاده یحیی” (ع) سمنان + تصاویر

(image)
آرامگاه “امامزاده یحیی” (ع) واقع در مرکز بافت قدیم شهر سمنان و در انتهای بازار جنوبی و در ضلع جنوب غربی تکیه معروف پهنه قرار دارد این امام زاده معروف به امامزاده‎ای که بیماران را شفا می داد است.

شفا گرفتن مرد نابینا در “امامزاده یحیی” (ع) سمنان + تصاویر

آلرژی و تغذیه

ورزشی