عربده کشی اوباش مست در خیابان نبرد تهران


5 جوان مست که با خودرو پراید در حال عربده کشی و ایجاد قدرت نمایی با چاقو و قمه در خیابان نبرد بودند توسط عوامل کلانتری 132 نبرد دستگیر شدند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم خارجی