عروس و داماد در عهد قاجار + عکس


اگر عکس عروس و داماد در دوره قاجار را با امروز مقایسه کنیم میبینیم که معیارها و ارزش های اجتماعی چفدر تغییر کرده است، نوع چهره، نوع لباس، مراسم و… عوض شده است. عکسی از عروس و داماد دوره قاجار را ببینید.

میهن دانلود

مرجع توریسم