علت نرسیدن به ارگاسم در زنان

علت نرسیدن به ارگاسم در زنان

در جریان روابط جنسی ، درصد زیادی از خانم ها ، ممکن است هرگز به اوج لذت و ارگاسم نرسند و یا برخی از زنان تظاهر به رسیدن ارگاسم داشته باشند و از مطرح کردن آن اجتناب داشته باشند.علت این واکنش خانمها در چیست؟

علت نرسیدن به ارگاسم در زنان

(image)
در جریان روابط جنسی ، درصد زیادی از خانم ها ، ممکن است هرگز به اوج لذت و ارگاسم نرسند و یا برخی از زنان تظاهر به رسیدن ارگاسم داشته باشند و از مطرح کردن آن اجتناب داشته باشند.علت این واکنش خانمها در چیست؟

علت نرسیدن به ارگاسم در زنان

بازار بورس

آخرین اخبار ورزشی