“علی اکبر دارستانی” مربی نفت تهران درگذشت


“علی اکبر دارستانی” مربی بدنساز تیم فوتبال نفت تهران به دلیل حمله قلبی درگذشت.

سایت استخدامی

اخبار کارگران