عواقب استفاده بیش از حد تبلت و موبایل در کودکان


یکی از وسایل بازی رایجی که در دنیای کودکان وارد شده است استفاده از تبلت بوده که علاوه بر اتلاف زمان زیادی از وقت کودک ، باعث شده به جای تحرک و خلاقیت ساعت ها به صفحه آن خیره می شوند.

اسکای نیوز

باران فیلم