فریادهای “اندیشه فولادوند” مقابل سینما آزادی! + عکس


اندیشه فولادوند مقابل سینما آزادی دست به اعتراض زد. “اندیشه فولادوند” دلیل اعتراض خود را جلوگیری نگهبانان سینما آزادی از ورود وی و آقای پاکدل به داخل سینما عنوان داشت.

آهنگ جدید

پرشین موزیک