لحظه هولناک پرت شدن از پنجره ماشین + تصاویر


مرگ راننده جوان 25 ساله در حادثه رانندگی سرنوشت تلخی بود که برایش رقم خورده بود،این راننده بعد از تصادف خطرناک و پرسرعتش،به اندازه سه خط ترافیکی پرت شد.

بازی آزاد

افق