لغو سفر حسن روحانی به وین به علت مسائل امنیتی

لغو سفر حسن روحانی به وین به علت مسائل امنیتی

دکتر حسن روحانی رییس جمهور ایران که قرار بود امروز 4 شنبه به اتریش سفر کند بدلیل مسائل امنیتی و تحرکات صهیونیستی سفرش به این کشور لغو شد.

لغو سفر حسن روحانی به وین به علت مسائل امنیتی

(image)
دکتر حسن روحانی رییس جمهور ایران که قرار بود امروز 4 شنبه به اتریش سفر کند بدلیل مسائل امنیتی و تحرکات صهیونیستی سفرش به این کشور لغو شد.

لغو سفر حسن روحانی به وین به علت مسائل امنیتی

خرید بک لینک